Orders and Medals of the Principality of Romania 1861-1881 and Kingdom of Romania 1881-1947
Page updated: Mar. 6, 2004


Order of Carol I - Grand Cross sash
(Ordinul "Carol I") (1906)

Order of Ferdinand I - Grand Cross sash
(Ordinul "Ferdinand I") (1929-37)

Order for Merit - Grand Cross sash
(Ordinul "Pentru Merit") (1938 war ribbon)

Order of Faithful Service - Grand Cross sash
(Ordinul "Serviciul Credincios") (1938 war ribbon)

Order of the Star of Romania - Grand Cross sash
(Ordinul "Steaua României") (1941 war gallantry ribbon)

Order of the Star of Romania - Grand Cross sash
(Ordinul "Steaua României") (1938 war ribbon)

Order of the Star of Romania - Cross 1st Class sash
(Ordinul "Steaua României") (1938 war ribbon)

Order of the Crown of Romania - Grand Cross sash
(Ordinul "Corona României") (1918 war gallantry ribbon)

Order of the Crown of Romania - Grand Cross sash
(Ordinul "Corona României") (1938 war ribbon)

Order for Merit - Grand Cross sash
(Ordinul "Pentru Merit") (1931/37)

Order of Faithful Service - Grand Cross sash
(Ordinul "Serviciul Credincios") (1932)

Order of the Star of Romania - Grand Cross sash
(Ordinul "Steaua României") (1864)

Order of the Star of Romania - Grand Cross sash
(Ordinul "Steaua României") (1932 ribbon)

Order of the Star of Romania - Cross 1st Class sash
(Ordinul "Steaua României") (1932 ribbon)

Order of the Crown of Romania - Grand Cross sash
(Ordinul "Corona României") (1881)

Order of the Crown of Romania - Grand Cross sash
(Ordinul "Corona României") (1932 ribbon)

Order of Carol I - GOf, Cmdr
(Ordinul "Carol I") (1906-32)

Order of Michael the Brave - 3 classes
(Ordinul "Mihai Viteazul") (1916)

Order of Ferdinand I - Collar, GC, GOf, Cmdr, Of, Mem
(Ordinul "Ferdinand I") (1929-37)

Order for Merit
(Ordinul "Pentru Merit") (1938 war ribbon)

Cross of Honor for Merit
(Crucea de Onoare "Pentru Merit") (1938 war ribbon)

Order of the Ruling House
(Ordinul Casei Domnitoare) (1938 war ribbon)

Order of St. George - 6 classes
(Ordinul Militar "Sfântul Gheorghe") (1940)

"Bene Merenti" Order of the Ruling House
(Ordinul "Bene Merenti" al Casei Domnitoare) (1938 war ribbon)

Order of Faithful Service
(Ordinul "Serviciul Credincios") (1938 war ribbon)

Order of the Star of Romania
(Ordinul "Steaua României") (1918 war gallantry ribbon)

Order of the Star of Romania
(Ordinul "Steaua României") (1938 war ribbon)

Order of the Crown of Romania
(Ordinul "Corona României") (1918 war gallantry ribbon)

Order of the Crown of Romania
(Ordinul "Corona României") (1938 war ribbon)

Order of Aeronautical Virtue
(Ordinul "Virtutea Aeronautică") (1938 war ribbon)

Order of the Queen Marie Cross
(Ordinul "Crucea Regina Maria") (1938 war ribbon)

Order for Merit - GC, GOf, Cmdr, Of, Mem
(Ordinul "Pentru Merit") (1931/37)

Order for Merit
(Ordinul "Pentru Merit") (King's personal award)

Cross of Honor for Merit - Cmdr, Mem
(Crucea de Onoare "Pentru Merit") (1937)

Order of the Ruling House - Collar, C1st, GOf, Cmdr, Of, Mem
(Ordinul Casei Domnitoare) (1935)

"Bene Merenti" Order of the Ruling House - 4 classes
(Ordinul "Bene Merenti" al Casei Domnitoare) (1935-40)

Order of Faithful Service - GC, GOf, Cmdr, Of
(Ordinul "Serviciul Credincios") (1932)

Order of the Star of Romania - GC, GOf, Cmdr, Of, Mem
(Ordinul "Steaua României") (1864)

Order of the Star of Romania - GC, C1st, GOf, Cmdr, Of, Mem
(Ordinul "Steaua României") (1932 ribbon)

Order of the Crown of Romania - GC, GOf, Cmdr, Of, Mem
(Ordinul "Corona României") (1881)

Order of the Crown of Romania
(Ordinul "Corona României") (1932 ribbon)

Order of Aeronautical Virtue - Cmdr, Of, Mem, Cross
(Ordinul "Virtutea Aeronautică") (1930)

Order of the Queen Marie Cross - g, s, b
(Ordinul "Crucea Regina Maria") (1917)

Decoration of Honor of the Romanian Eagle - GOf, Cmdr1, Cmdr2, Of, Mem
(Semnul Onorific "Vulturul României") (1933)

Order of Cultural Merit - literature - Cmdr, Of, Mem1, Mem2
(Ordinul "Meritul Cultural") (1931)

Order of Cultural Merit - sciences
(Ordinul "Meritul Cultural") (1931)

Order of Cultural Merit - arts, music, theater
(Ordinul "Meritul Cultural") (1931)

Order of Cultural Merit - general culture
(Ordinul "Meritul Cultural") (1931)

Order of Cultural Merit - religion
(Ordinul "Meritul Cultural") (1931)

Order of Cultural Merit - education
(Ordinul "Meritul Cultural") (1931)

Order of Cultural Merit - sports, scouting
(Ordinul "Meritul Cultural") (1931)

Order of Cultural Merit - social welfare
(Ordinul "Meritul Cultural") (1931)

Order of Cultural Merit - civil guard
(Ordinul "Meritul Cultural") (1937-40)

Order of Agricultural Merit - GOf, Cmdr, Of, Mem
(Ordinul "Meritul Agricol") (1932)

Medal for Military Virtue (gallantry) - g, s
(Medalia "Virtutea Militară de Razboiu") (1880)

Cross/Medal of the Ruling House - g, s/g, s
(Crucea/Medalia Casei Domnitoare) (1938 war ribbon)

Cross of Sanitary Merit
(Crucea "Meritul Sanitar") (1938 war ribbon)

Medal of Naval Virtue
(Medalia "Virtutea Maritima") (1938 war ribbon)

Medal of Aeronautical Virtue
(Medalia "Virtutea Aeronautică") (1938 war ribbon)

Medal for Bravery and Loyalty (with swords) - g, s, b
(Medalia "Bărbăție și Credință") (1916)

Cross/Medal of the Ruling House - g, s/g, s
(Crucea/Medalia Casei Domnitoare) (1935)

Cross of Sanitary Merit - g, s, b
(Crucea "Meritul Sanitar") (1913)

Medal of Naval Virtue - g, s, b
(Medalia "Virtutea Maritima") (1936)

Medal of Aeronautical Virtue - g, s, b
(Medalia "Virtutea Aeronautică") (1931)

Medal of Ferdinand I
(Medalia "Ferdinand I") (1929)

"Bene Merenti" Medal of the Ruling House - g, s, b
(Medalia "Bene Merenti" al Casei Domnitoare) (1935-40)

"Bene Merenti" Cross for Life Saving - g, s, b
(Crucea "Bene Merenti pentru Salvare") (1940)

Officer Long Service Decoration - 40 years
(Semnul Onorific pentru XL ani serviți în armată) (1932);

Officer Long Service Decoration - 25 years
(Semnul Onorific pentru XXV ani serviți în armată) (1872)

Officer Long Service Decoration - 18 years
(Semnul Onorific pentru XVIII ani serviți în armată) (1872-91)

Medal for Military Virtue (peacetime service) - g, s
(Medalia "Virtutea Militară de Pace") (1866-91?)

"Pro Virtute Militari" Medal
(Medalia "Pro virtute militari") (1860)

Medal of Devotion and Courage
(Medalia "Devotament si curaj") (1864)

Cross of Danube Crossing - military
(Crucea "Trecerea Dunărei") (1878)

Cross of Danube Crossing - civilian
(Crucea "Trecerea Dunărei") (1878)

Commemorative Medal of the War 1877-1878 (Russian)
(Medalia comemorativă Rusa a Războiului din 1877-1878

Elisabeth Cross
(Crucea Comemorativă "Elisabeta") (1878)

"Defenders of Independence" Medal
(Medalia "Apărătorilor Independenței") (1878)

Country's Effort Medal
(Medalia "Avântul Țării") (1913)

Commemorative Cross of the War 1916-1919
(Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1919) (1918)

Interallied Victory Medal
(Medalia Victoriei) (1921)

Jubilee Medal of Carol I
(Medalia Jubilara Carol I) (1906)

Commemorative Medal of the Coronation in Alba-Julia
(Medalia comemorativă Incoronărei de la Alba-Julia) (1922)

Commemorative Medal of the Proclamation of Independence
(Medalia comemorativă a Proclamării Independenței) (1927)

Medal of Peles
(Medalia "Peles") (1933)

Commemorative Medal of the Reign of Carol II - g, s, b
(Medalia comemorativă "Amintirea Regelui Carol al II-lea") (1934)

Centennial Medal of the Reign of Carol I
(Medalia "Centenarul nașterii regelui Carol I") (1939)

"Crusade against Communism" Medal
(Medalia "Cruciada împotriva Comunismului") (1942)

Medal for Basarabia and Bucovina
(Medalia "Pro Basarabia și Bucovina") (1943)

Medal for 25 Years of Civilian Service
(Medalia "Răsplata Muncii pentru 25 ani in serviciul Statului") (1931)

Medal for Military Service for NCOs - s - 20 , b - 15 years
(Medalia "Răsplata Serviciului Militar") (1913)

Badge of War Invalids
(Semnul Invalizilor de Războiu (1918)

Badge for Invalids of the War of the Reunification of the Nation
(Semnul Invalizilor de Războiul pentru Reintregrirea Neamului (1942)

Cross/Medal of Faithful Service - g, s/ g, s, b
(Crucea/Medalia "Serviciu Credincios") (1906)

Cross/Medal of Faithful Service - g, s, b/ g, s, b
(Crucea/Medalia "Serviciu Credincios") (1932 ribbon)

Cross of Faithful Service
(Crucea "Serviciu Credincios") (1938 war ribbon)

Medal of Faithful Service
(Medalia "Serviciu Credincios") (1938 war ribbon)

Medal for Bravery and Loyalty - g, s, b
(Medalia "Bărbăție și Credință") (1913)

Medal of Cultural Merit - literature - g, s
(Medalia "Meritul Cultural") (1931)

Medal of Cultural Merit - sciences
(Medalia "Meritul Cultural") (1931)

Medal of Cultural Merit - arts, music, theater
(Medalia "Meritul Cultural") (1931)

Medal of Cultural Merit - general culture
(Medalia "Meritul Cultural") (1931)

Medal of Cultural Merit - religion
(Medalia "Meritul Cultural") (1931)

Medal of Cultural Merit - education
(Medalia "Meritul Cultural") (1931)

Medal of Cultural Merit - sports, scouting
(Medalia "Meritul Cultural") (1931)

Medal of Cultural Merit - social welfare
(Medalia "Meritul Cultural") (1931)

Medal of Cultural Merit - civil guard
(Medalia "Meritul Cultural") (1937-40)

Medal of Agricultural Merit - g, s
(Medalia "Meritul Agricol") (1932)

Medal of Commercial and Industrial Merit - g, s, b
(Medalia "Meritul Comercial și Industrial") (1912)

"Bene Merenti" Medal for Sciences and Arts - g, s
(Medalia pentru Științe și Arte "Bene Merenti") (1876-1931)

Medal of Work for Education - g, s, b
(Medalia "Răsplata Muncii pentru Învățământ") (1898/1900/06-31)

Medal of Work for the Church - g, s, b
(Medalia "Răsplata Muncii pentru Biserică") (1906-31)

Medal of Work in Organization of Education - g, s, b
(Medalia "Răsplata Muncii pentru construcții școlare") (1923-31)

Medal of Work for Romania
(Medalia, "Răsplata Muncii Romanesti") (1943)

Order of the Civil Guard - 4 classes
(Ordinul "Strajă Țării") (1934)

"Meritorious Guardsman" Decoration - 3 classes
(Semnul "Meritul Strajeresc") (1937)

"Pro Virtute" Decoration
(Semnul "Pro Virtute") (1937)

Medal of the Civil Guard - g, s, b
(Medalia "Strajă Țării") (1934)

Decoration of Honor of the Romanian National Red Cross Society
(Semnul onorific din Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei

Medal of the Heroes of 1877-78 War
(Medalia Eroilor Resboiului 1877-78) (1907, unofficial)

Notes:
1. Orders awarded for war merit were always worn ahead of those for peacetime merit irrespective of their class. The same regarded other decorations.


© Lukasz Gaszewski 2000, 2004