Orders and Medals of the Republic of Finland


War of Independence Commemorative DecorationsVoimaliiton muistomitali
Voimaliito Resistance Organization Commemorative Medal

Jääkäriaktivistimitali
Activist Resistance Organization Commemorative Medal

Vuosien 1902-04 kutusuntalakkolaisten muistomitali
Medal of Protesters against Call-up to Military Service 1902-04

Inkerin Valkoisen Muurin urhoollissuusristi
Inkerian Wite Wall Organization Cross of Gallantry

Inkerin vapausliikkkeen osanottajamerkki
Inkerian Liberty Organization Member's Decoration

Suomen entinen sotaväen muistomitali
Finnish Former Wars Participants' Commemorative Medal

Suomen Kaartiin muistomitali
Finnish Guards Commemorative Medal

Heimosotaristi
War of Kindred Nations Commemorative Cross (1918-22)

Tampereen valtauksen muistomitali
Battle of Tampere Commemorative Medal (1918)

Vilppulan risti
Battle of Vilppula Commemorative Medal (1918)

Raudun risti
Battle of Rautu Commemorative Cross (1918)

Patterimåkeläisten risti
Battle of Patterimäki Commemorative Cross (1918)

Svidjan mitali
Battle of Svidia Commemorative Medal

Helsingin valloituksen muistomitali
Capture of Helsinki Commemorative Medal (1918)

Venäjänsaaren muistomitali
Venäjänsaari Commemorative Medal

Karjalan muistomitali.
Eastern Carelia Commemorative Cross (1919-22)

Aunuksen muistomitali
Aunus Commemorative Cross (1918-22)

Veteraaniristi
Veterans' Cross

Talonpoikaismaarsin muistomitali
Peasants' March Commemorative Medal 1930Winter War 1939-40 and War 1941-45 Commemorative DecorationsPäämajan risti
Headquarters Cross

Kotijoukkojen muistoristi
Home Front Commemorative Cross

Ilmavoimien muistoristi
Air Force Commemorative Cross

Laivaston muistoristi
Navy Commemorative Cross

Rannikkojoukkojen muistoristi
Coastal Artillery Commemorative Cross

Karjalan risti
Karelian Cross

Pioneeriristi
Engineer Units Cross

Sotarautatiemuodostelmien risti
Military Railway Units Cross

Rajajääkärijoukkojen muistoristi
Frontier Guards Commemorative Cross

Kotirintamanaisten mitali
Medal for Women on the Home Front

Kainuun risti
Kainuu Cross

Laatokan mitali
Ladoga Medal

Lapin sodan muistoristi
Laplands War Commemorative Cross

Länsi-Kannaksen risti
Western Karelia Isthmus Cross

Muolaan risti
Muolaa Cross

Pitkarannan risti
Pitkäranta Cross

Summan risti
Summa Cross

Taipaleen risti
Taipale Cross

Kollaan risti
Kollaa Cross

Koiviston risti
Koivisto Cross

Tolvajärven risti
Tolvajärvi Cross

Keski-Kannaksen risti
Middle Carelian Isthmus Cross

Maaselän risti
Maaselkä Cross (2nd Army Corps)

Pohjois-Vienan risti
Northern Viena Cross (3rd AC)

Kannaksen risti
Carelian Isthmus Cross (4th AC)

Itä-Syvärin risti
Eastern Svir Cross (5th AC)

Aunuksen risti
Aunus Cross (6th AC)

Äänisen muistoristi
Lake Ääninens Cross (7th AC)

Panssaridivissioonan risti
Armoured Division Cross

1. Divisioonan muistoristi
1st Division Commemorative Cross

2. Divisioonan (Murtajadivisjoonan) muistoristi
2nd (Breaker) Division Commemorative Cross

4. Divisioonan muistoristi
4th Division Commemorative Cross

5. Divisioonan (Ilvesdivisioonan) muistoristi
5th (Lynx) Division Commemorative Cross

6. Divisioonan muistoristi
6th Division Commemorative Cross

7. Divisioonan muistoristi (Kalparisti)
7th Division Commemorative Cross (Sword Cross)

8. Divisioonan (Kolmen Kannaksen Koukkaajien) muistoristi
8th Division Commemorative Cross

10. Divisioonan muistoristi
10th Division Commemorative Cross

11. Divisioonan (Kiiladivisioona) muistoristi
11th (Spearhead) Division Commemorative Cross

12. Divisioonan muistoristi
12th Division Commemorative Cross

14. Divisioonan muistoristi (Rukajärven suunnan)
14th Div. Cross (Rukajärvi Outlet)

15. Divisioonan & 19. Prikaatin (Itä-Kannaksen) risti
15th Div. & 19th Brig. (Eastern Karelian Isthmus) Cross

17. Divisioonan (Tammidivisioonan) muistoristi
17th (Oak) Division Commemorative Cross

18. Divisioonan muistoristi
18th Division Commemorative Cross

19. Divisioonan muistoristi
19th Division Commemorative Cross

Ryhmä Oinonen - RvPr:n muistoristi
Oinonen Group Commemorative Cross

3. (Sinisen) Prikaatin muistoristi
3rd (Blue) Brigade Commemorative Cross

15. Prikaatin muistoristi
15th Brigade Commemorative Cross

Prikaati Kuussaarin muistoristi
Kuussaari Brigade Commemorative Cross

Jatkosodan Lapin risti
Lapland Cross for the Continuation War

SS-vapaa-ehtoisten muistoristi
Finnish Voluntary SS-Division Cross

Ruotsalaisen vapaaehtoisten muistoristi
Swedish Volunteers' Commemorative Cross

Ruotsalaisen prikaatin muistomitali
Swedish Brigade Commemorative Medal

8. Sotasairaalan muistomitali
8th Military Hospital Commemorative Medal


© Lukasz Gaszewski 2002